Ny styrelse i Turistkyrkan


Församlingens TACK till avgående ordförande Jan Grejsen med fru Kirsten, vice ordförande Lasse Jörneman med fru Inger och kassör Leif Mikko.  (övre bilden)

NYA STYRELSEN 2024/25: Leif Mikko, Peter Nilsson, Johnny Åbom (v ordf), Anna Svensson (ordf), Gun Lebel (kassör) och Christer Tornberg (pastor).

Saknas på bilden: Astrid Tveter Aas, Villy Jepsen (sekreterare) och Kåre Mathiassen (suppleant)

(Bilder: Peter Svensson)

NYA STYRELSEN 

• Anna Svensson, ordförande

• Johnny Åbom, vice ordförande

• Villy Jepsen, sekreterare

• Gun Lebel, kassör

• Peter Nilsson, ordinarie ledamot

• Leif Mikko, ordinarie ledamot

• Astrid Tveter Aas, ordinarie ledamot

• Christer Tornberg, ordinarie ledamot  (följer pastorstjänsten)

• Kåre Mathiasen, styrelsesuppleant