Dagsarkiv: 2024-03-20


Församlingens TACK till avgående ordförande Jan Grejsen med fru Kirsten, vice ordförande Lasse Jörneman med fru Inger och kassör Leif Mikko.  (övre bilden) NYA STYRELSEN 2024/25: Leif Mikko, Peter Nilsson, Johnny Åbom (v ordf), Anna Svensson (ordf), Gun Lebel (kassör) och Christer Tornberg (pastor). Saknas på bilden: Astrid Tveter Aas, […]

Ny styrelse i Turistkyrkan