Välkommen till Turistkyrkan i Fuengirola

Skandinaviska Turistkyrkan Costa del Sol i Fuengirola är belägen längs den långa strandpromenaden Paseo Maritimo nr 77 – nära Pesetasmonumentet i stadsdelen Los Boliches.

Kyrkan är en ekumenisk och evangelisk gemenskap över nations- och kyrkogränser där medlemmarna kommer från olika skandinaviska länder och kyrkor. Alla är välkomna till alla samlingar oavsett medlemsskap eller tro.

Vi tror på Gud Fader som Skaparen, Jesus Kristus som Försonaren och Den Helige Ande som Hjälparen. Vi tror att Bibeln är Guds Ord – skriven som ett kärleksbrev till människan. Vi tror på bönen som en väg till Gudsgemenskap, vägledning och läkedom. Vi tror på sång & musik som budskapets bärare till människors hjärtan.

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL OSS I TURISTKYRKAN !

======================

DÄRFÖR RESER VI TILL SPANSKA SYDKUSTEN…

Säsongen för 2024 i Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol har påbörjats med goda samlingar under januari månad. Bönesamlingar, våffelcaféer och gudstjänster har erbjudits för de som vistats i området kring Fuengirola.

Här på hemsidan får vi ta del av några personers tankar om att resa just till den här sydliga kustremsan i Spanien, som benämns Solkusten – Costa del Sol.

Frågorna som besvaras är:
1. Vad är orsaken till att du/ni reser till den spanska sydkusten?
2. Vad betyder Skandinaviska Turistkyrkan för dig/er?

Kanske resan går hit till järnvägsstationen i Los Boliches, inte långt från Skandinaviska Turistkyrkan i Fuengirola.

Läs mer …


Adress:
Paseo Maritimo 77 (vid hotel Yaramar)
Los Boliches, Fuengirola

PROGRAM 13/2 – 24/3

Varje vecka
• Måndag kl 10 Vandring
• Tisdag kl 11 Sång på marknaden
• Tisdag kl 19 Bibel och bön
• Onsdag kl 11 Våffelcafé med sång
• Torsdag kl 19 Temakväll
• Fredag kl 11-13 Öppen kyrka
• Söndag kl 11 Gudstjänst
• Söndag kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
——————
Tisdag 13/2 kl 19 Församlingsmöte för medlemmar
Torsdag 15/2 kl 19 Temakväll: Du betyder
mer än du tror. Marianne Henriksson
Holmström och Caroline Friman
Söndag 18/2
kl 11 Gudstjänst. Marianne Henriksson
Holmström
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
Torsdag 22/2 kl 19 Temakväll: Vårblommor
i det spanska paradiset. Villy Jepsen

• Söndag 25/2
kl 11 Gudstjänst. Göran Holmberg
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
Torsdag 29/2 kl 19 Temakväll: Här är ditt
liv. Gäst: Johnny Åbom
• Söndag 3/3
kl 11 Gudstjänst. Christer Tornberg Nattvard
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger

Torsdag 7/3 kl 19 Temakväl: Sjukvård.
Gäst Dr Adolfo, Nordic Medical Center

• Söndag 10/3
kl 11 Gudstjänst. Ulla Mester med vänner
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
———

Mötesserie med
KJELL OHLDIECK,
Norge 14 – 17 mars

☀ ☀ ☀
Christer Tornberg och
Ulla Mester med Turistkyrkans husband
• Torsdag – Fredag kl 19 Bibelstudium
• Lördag kl 19 Kvällsmöte
• Söndag kl 11 Gudstjänst. Kjell Ohldieck
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
———
Tisdag 19/3 kl 19

TURISTKYRKANS ÅRSMÖTE

• Alla medlemmar hälsas välkomna!
Torsdag 21/3 kl 19 Temakväll: Bön och
lovsång med holländska, engelska, finska
och skandinaviska kyrkor.
• Söndag 24/3
kl 11 Gudstjänst. Christer Tornberg
kl 19 Hela Kyrkan Sjunger
☀ ☀ ☀
Du är alltid välkommen till Turistkyrkans
samlingar och gudstjänster
För samtal och kontakt:
• Ordförande Jan Grejsen +45 209 96336
• Pastor Christer Tornberg +46 727291180
• Sång & musik Ulla Mester +45 2245 6377
Hemsida: https://www.turistkyrkan.info
Facebook: Skandinaviska Turistkyrkan på
Costa del Sol

Christer Tornberg

Skandinaviska Turistkyrkan, Fuengirola
Mobil: +46 727 291180
E-post:: ctornberg@telia.com

För info & samtal, ring!

• Ordförande Jan Grejsen +45 209 96336
• Pastor Christer Tornberg +46 727 291180
• Sångledare Ulla Mester +45 22 45 63 77 umester1@gmail.com

Hemsidan: https://www.turistkyrkan.info

Facebook: Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol