Sång och musik


Musikansvarig i Turistkyrkan

Vi välkomnar Ulla Mester som Turistkyrkans nya musikansvarig. Ulla är ansvarig för musikverksamheten och kontaktperson för sången och musiken.

Ulla Mester är från Bornholm, har bott ett antal år i Sverige och tillbringat mycket tid på den spanska sydkusten. Hon är förkunnare i frikyrkorna på Bornholm och har jobbat en del med själavård. Ulla är utbildad inom musik, sjukvård och pedagogik och därmed till stor hjälp för helheten av Turistkyrkans verksamhet.

Turistkyrkan har ett rikt sång- och musikliv

Speciellt söndagskvällarna, ”Hela kyrkan sjunger”, men också andra möten innehåller mycket sång och musik. Det är församlingssång , lovsång, körer, solo och duetter och många musiker i Husbandet.

Några bilder på musiker och sångare.