Nyårshälsning 2023


GOTT NYTT ÅR I JESU NAMN !


Vi önskar alla vänner till Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol ett
riktigt Gott Nytt År 2023 i Jesu namn!


Vi kan se tillbaka på det gångna året med tacksamhet till Gud. För oss alla
har livet skiftat. Ett år innehåller så mycket. Där finns både glädje och sorg. I allt kan vi ändå konstatera att Gud har varit med, bevarat, visat omsorg, beskyddat och väglett.


På grund av olika förhållanden vad gäller livssituationer och oro i världen har en del inte kunnat delta fysiskt i Turistkyrkan. Men vi är tacksamma för allas förböner och gåvor som har kommit kyrkan till del. Glädjande nog har vi också under året sett nya människor komma från de nordiska länderna.


Under det gångna året ser vi med tacksamhet på oktober månads jubileum då vi firade 45 år av verksamhet på sydkusten. Våra norska gäster Aril o Lotta Svartdahl med pianisten Geir Idar Knotten berikade gemenskapen med förkunnelse, sång och musik. En av Turistkyrkans ”pionjärer” Berith Stenseth Grelland gladde oss särskilt med sitt deltagande. Under jubileumsveckan samlades drygt 100 personer till möten och festkväll.


Nu ser vi fram emot ett nytt år 2023 med oskrivna blad. Tillsammans med den Gud som känner allt kan vi tryggt vandra vidare in i det nya året. Han, som är av evighet och vars rike aldrig ska ta slut, har lovat att vara med oss och leda oss – både här i tiden och för evigt.


Vi önskar er alla ett välsignat nytt år med Paulusorden i Fil 4:13

Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.


Varma nyårshälsningar


Jan Grejsen, ordförande

Ulla Mester, musikansvarig

Christer & Gunbritt Tornberg, pastorspar

Nyårshälsning 2023

🕯🕯🕯🕯

Vi vill tacka så varmt för gemenskap med er i Turistkyrkan under vårt första år.
Det var både spännande och utmanande att gå in i pastorsarbetet efter pandemitiden. Vi ser med tacksamhet tillbaka på 2022 och gläds över att återkomma i slutet av januari månad för en ny period. Vi gläds också över samarbetet med Jan Grejsen, styrelsen och musikansvariga Ulla Mester.
En höjdpunkt under det gångna året var oktober månads 45-jubileum. För övrigt har vi noterat att den kontinuerliga verksamheten är väl fungerande. Vi tror på modellen att Turistkyrkan är en mötesplats där vi möter Gud, upptäcker varandra och värderar alla lika.
Vi önskar er alla en skön adventstid- & jultid och ett riktigt Gott Nytt År.
(Vi informerar också här om att Turistkyrkans årsmöte hålls tisdag 21 mars kl 19.)

Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Jesaja‬ ‭9‬:‭6‬ ‭

Gunbritt & Christer Tornberg

Skandinaviska Turistkyrkan hälsar all en skön adventstid. 🕯🕯🕯🕯