Nyårshälsning 2023


GOTT NYTT ÅR I JESU NAMN !


Vi önskar alla vänner till Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol ett
riktigt Gott Nytt År 2023 i Jesu namn!


Vi kan se tillbaka på det gångna året med tacksamhet till Gud. För oss alla
har livet skiftat. Ett år innehåller så mycket. Där finns både glädje och sorg. I allt kan vi ändå konstatera att Gud har varit med, bevarat, visat omsorg, beskyddat och väglett.


På grund av olika förhållanden vad gäller livssituationer och oro i världen har en del inte kunnat delta fysiskt i Turistkyrkan. Men vi är tacksamma för allas förböner och gåvor som har kommit kyrkan till del. Glädjande nog har vi också under året sett nya människor komma från de nordiska länderna.


Under det gångna året ser vi med tacksamhet på oktober månads jubileum då vi firade 45 år av verksamhet på sydkusten. Våra norska gäster Aril o Lotta Svartdahl med pianisten Geir Idar Knotten berikade gemenskapen med förkunnelse, sång och musik. En av Turistkyrkans ”pionjärer” Berith Stenseth Grelland gladde oss särskilt med sitt deltagande. Under jubileumsveckan samlades drygt 100 personer till möten och festkväll.


Nu ser vi fram emot ett nytt år 2023 med oskrivna blad. Tillsammans med den Gud som känner allt kan vi tryggt vandra vidare in i det nya året. Han, som är av evighet och vars rike aldrig ska ta slut, har lovat att vara med oss och leda oss – både här i tiden och för evigt.


Vi önskar er alla ett välsignat nytt år med Paulusorden i Fil 4:13

Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.


Varma nyårshälsningar


Jan Grejsen, ordförande

Ulla Mester, musikansvarig

Christer & Gunbritt Tornberg, pastorspar