Styrelsen


Detta är styrelsen i Turistkyrkan på Costa del Sol
2024-2025.

Anna Svensson
Styrelseordförande

Johnny Åbom
Vice styrelseordförande

Villy Jepsen
Styrelseledamot och sekreterare

Gun Lebel
Styrelseledamot och kassör

Leif Mikko
Styrelseledamot

Astrid Tveter Aas
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Christer Tornberg
Styrelseledamot och pastor

Kåre Mathiassen
Styrelsesuppleant