Arnfinn Clementsen


Det nærmer seg børjan på høstsesongen i Turistkyrkan. Det var mye folk denne vinter og vår, og i høst tror vi kyrkan skal fylles av mennesker som vil prise og opphøye Gud, høre hans Ord, synge sammen og oppleve godt felleskap. Vi ønsker alltid nye mennesker et ekstra velkommen! Vi […]

Vi ser fram imot høstsesongen


Arnfinn Clementsen er Turistkyrkans pastor fra januar 2018. Han og hans frue, Liss-Bente, har 30 år bak seg som pastorpar i Karismakirken i Stavanger, Norge. Arnfinn begynte å reise som evangelist få fulltid i 1976. De giftet seg i august 1978, og deres første pastorkall ble i Misjonsforbundet i Stenum, […]

Pastor i Turistkyrkan


Fredag 23. mars var det årsmøte i Turistkyrkan med takk og valg. Johnny Åbom ble takket etter to år som ordførande (styreleder). Hans kone Monica ble takket for sin tid som ”husmor” i forsamlingen. Lisbeth Fumero og Arild Amundsen hadde også ønsket avløsning i styret, og nye ble valgt inn. […]

Årsmøte i Turistkyrkan med takk og valgPåske 2018 i Turistkyrkan 29.mars -1. april Turistkirken i Fuengirola ønsker alle venner og turister varmt velkommen til påskekonferanse. Pastor Arnfinn Clementsen og Turistkirkens sangere og musikere vil fokusere på verdenshistoriens største hendelse; Jesu død og oppstandelse! 1. påskedag 11:00 taler pastor Roger Skaug, Norge. * Forkynnelse * Sang og Musikk […]

Påske 2018 i Turistkirken