Gåva


Tack för Din gåva till Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol!

Kyrkans konton er:

Spania: Bank Cajamar.
ES 90 3058 0860 72 272000 5736
Bic: CCRIES2A

Sverige: Kontonummer 6591-879 376 201 (Handelsbanken)
Swish: 0034 605 298 897 (Leif Mikko – Svensk kassör)

Norge: Bankgiro: 3201 31 14322
Vipps +47 47392903.   (Gunn Mathiassen – norsk kassør)

Danmark: Reg.nr. 9570 Konto 0613 9450. Ved innbetaling påføres: Prosjektnr. 6026 og CPR.NR

—————
”Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning”.
2 Kor 9:8