Gave


Takk for din gave till Skandinaviska Turistkyrkan på Costa del Sol!

Kyrkans konton er:

Spania: Bank Cajamar.
ES 90 3058 0860 72 272000 5736
Bic: CCRIES2A

Sverige: Plusgiro 83 05 47- 6
Swish 123 528 19 36

Norge: Bankgiro: 3201 31 14322
Vipps 0047 47392903
Gunn Mathiassen Norsk kassør

Danmark: Reg.nr. 9570 Konto 0613 9450. Ved innbetaling påføres: Prosjektnr. 6026 og CPR.NR

”Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning”
 2 Kor 9:8