Vad ser du?


Predikan av Arnfinn Clementsen

HVA SER DU?
”Den rettferdige skal leve ved tro”  Rom 1:17
Hva vi tror setter kurs og retning for våre liv
Tro er å se det usynlige
Markus 5:27-34 Kvinen med blodsykdom
Hvordan troen fungerer
Tro er å Høre – Se – Tenke – Tale- handle
Troen aktiviseres ved Guds Ord og du ser
       det som ennå ikke er!”Ingen ting er umulig for Gud”
”Intet ord fra Gud er kraftløst”
– Lukas 1:37Vi ser frelse for våre familier, vekst for vår kirke, 
og vekkelse i våre land!