Styrelsen


Detta är styrelsen i Turistkyrkan på Costa del Sol.


0rdförande / formann

Johnny Åbom

E-post: ordf@turistkyrkan.info
Tel. Spanien: +34 694 439 432
Tel Sverige: +46 70 2510 266


Vice ordförande / nestformann

Jan Grejsen


Kassör / kasserer

Leif Mikko


Sekreterare / sekretär

Villy Jepsen


Ledamot / Medlem

Kirsten Gulbrandsen


Ledamot / Medlem

Lisbeth Fumero


Suppleant / varemann

Ulf Jacobsson


Suppleant / varemann

Arild Amundsen

Detta är styrelsen i Turistkyrkan på Costa del Sol. ( Vald på årmötet i mars 2016.)

0rdförande / formann Johnny Åbom
E-post: ordf@turistkyrkan.info
Tel. Spanien: +34 694 439 432
Tel Sverige: +46 70 2510 266
Vice ordförande / nestformann Jan Grejsen
Kassör / kasserer Leif Mikko
Sekreterare / sekretär Villy Jepsen
Kirsten Gulbrandsen

Lisbeth Fumero

Suppleant / varemann Ulf Jakobsson
Suppleant / varemann Arild Amundsen