Relasjon med Gud forandrer din hverdag


Efes 6:18 Og be hver tid og stund med all bønn og
påkallelse i Ånden! Slik skal dere være våkne med all
utholdenhet og påkallelse for alle de hellige.

1. Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort
– ikke hva du og jeg gjør – Vi har ALT med Ham

Rom 8:31-32 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem
er da mot oss?  Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga
ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt
sammen med ham?
Vi behøver ikke be Gud gjøre det Han har gjort

2. Hensikten med bønn/ Syftet med bøn
Relasjonen med Gud – vokse i nåde og kjennskap
Gud har valgt å samarbeide med oss gjennom bønn

* Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss
* Bønn handler ikke om å prestere – eller fortjene noe,
men om å lytte og ta imot ….
* Bønn beveger de hender som beveger verden

3. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag
1Tess 5:17 Be uten opphold (be alltid)
Be oavbrutet – be uophørligt

*Du kan frimodig komme fram for Gud i Jesu navn – med tro
Hebr 4:16 La oss derfor med frimodighet tre fram for
nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til
hjelp i rette tid.

* Du kan naturlig dele ditt hjerte med Gud din Far
i bønn og takk – og ha indre fred!

Fill 4:6-7 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting
deres bønneemner komme fram for Gud i bønn
og påkallelse med takksigelse.
Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare
deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

* Bønn vil holde deg våken i forhold til følelser, fristelser,
omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire
Efes 6:13
Ta derfor Guds fulle rustning på –

* Bønn vil åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse
– hele tiden
Efes 2:10 For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode
gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi
skulle vandre i dem.

4. Noen behøver din forbønn i dag
Efes 6:18 Våk og hold ut i bønn for alle de hellige
Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og
påkallelse
– Hjem og familie – og kirke og forsamling

5. Alt er mulig når kirken står sammen i bønn
– og ber sammen!
Apg 4:31 Da de hadde bedt skalv stedet hvor de var samlet,
og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd og talte Guds Ord
med frimodighet.