Pastor


Arnfinn Clementsen er Turistkyrkans pastor fra januar 2018.
Han og hans frue, Liss-Bente, har 30 år bak seg som pastorpar i Karismakirken i Stavanger, Norge.
De kommer opprinnelig fra Øvre Eiker kommune, ca. 30 km fra Drammen.

Arnfinn begynte å reise som evangelist få fulltid i 1976. De giftet seg i august 1978, og deres første pastorkall ble i Misjonsforbundet i Stenum, Brønderslev i Danmark, fram til 1980.
Etter ett år i forsamlingen Tabernaklet i Skien (1980-81), gikk reisen til Stavanger høsten 1981. Etter en sterk fornyelses-og vekkelsestid på 80-tallet har de fortsatt å bygge og lede Karismakirken i Stavanger, og ut fra den kirken har Arnfinn gjennom årene reist mye i inn- og utland.
Høsten 2010 ga han stafettpinnen videre til nye pastor, men han er fortsatt knyttet til denne kirken i pastorteamet og i forkynnelse i hjemmeperioder.

Arnfinns forkynnelse er preget av tro og optimisme, han er Jesus-sentrert, og han ønsker å oppmuntre mennesker til å tro på evangeliet og til å leve det kristne livet i hverdagen. Han er samfunnsengasjert og har tatt initiativet til bygging av kristen skole, og gjennom årene hatt mange lederseminarer i inn- og utland.

Du kan høre et utvalg av Arnfinns prekener og undervisning på www.arnfinnclementsen.org/podcast

Liss-Bente og Arnfinn Clementsen