Den gode herden


Predikan 160410 av Göran Andersson, pastor i Turistkyrkan.

Joh 10:1 – 16

1. »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som icke går in i
fårahuset genom dörren, utan stiger in någon annan väg, han är
en tjuv och en rövare.

2. Men den som går in genom dörren, han är fårens herde.

Göran Andersson

Göran Andersson

3. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssna till hans röst,
och han kallar sina får vid namn och för dem ut.

4. Och när han har släppt ut alla sina får, går han framför dem,
och fåren följa honom, ty de känna hans röst.

5. Men en främmande följa de alls icke, utan fly bort ifrån honom,
ty de känna icke de främmandes röst.»

6. Så talade Jesus till dem i förtäckta ord; men de förstodo icke
vad det var som han talade till dem.

7. Åter sade Jesus till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag
eder: Jag är dörren in till fåren.

8. Alla de som hava kommit före mig äro tjuvar och rövare, men
fåren hava icke lyssnat till dem.

9. Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst,
och han skall få gå ut och in och skall finna bete.

10. Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och
förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över
nog.

11. Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.

12. Men den som är lejd och icke är herden själv, när han, den som
fåren icke tillhöra, ser ulven komma, då övergiver han fåren och
flyr, och ulven rövar bort dem och förskingrar dem.

13. Han är ju lejd och frågar icke efter fåren.

14. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får
känna mig,

15. såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag
giver mitt liv för fåren.

16. Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också
dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min
röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.