ÅRSMÖTESHÄLSNING


—————
Tisdagen den mars var 27 medlemmar samlade till årsmöte i Skandinaviska Turistkyrkan.
Christer Tornberg inledde med bibelord från Fil 2:5-11:
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Gemenskap och Tillsammans är nyckelord i Skandinaviska Turistkyrkan i Fuengirola.
Bofasta och turistande människor uppskattar den här kyrkans gemenskap. Att mötas, vara tillsammans och göra upplevelser gemensamt berikar allas liv. Ordet Gemenskap inleds med det lilla ordet GE och ordet Tillsammans med det lilla ordet TILL. Dessa båda innebär att vi kommer till varandra och ger något till varandra. I de troendes gemenskap är rummet aldrig stängt utan dörren är alltid öppen för fler människor. Vi är kallade av Jesus att inbjuda människor till gemenskap för att vi alla en gång ska få tillträde till Guds himmelska gemenskap.

VERKSAMHET
Verksamheten för Turistkyrkan har fungerat enligt ordinarie schema sedan förra årsmötet den 22 mars 2022. En ordinarie vecka i Turistkyrkan utgörs av Bergsvandring, Marknadssång, Bibelläsning o bön, Våffelcafé, Temakväll, Öppen kyrka, Gudstjänst och Hela Kyrkan Sjunger.
Pastorsparet Christer o Gunbritt Tornberg har lett verksamheten på uppdrag av styrelsen med ordförande Jan Grejsen. Som sångledare tjänade Margot Bohman Ögren tillsammans med sin man Sture under vårperioden 2022 och fr o m november månad är Ulla Mester ansvarig för sången och musiken.

TURISTKYRKAN 45 ÅR
19-23 oktober hölls ett 45-årigt jubileum av kyrkans verksamhet. Ett hundratal deltagare delade gemenskap i möten och festkväll med minnen och sånger från de gångna åren. Inbjudna gäster under jubileet var Berith Stenseth Johansen-Grelland, pastorsparet Lotta och Aril Svartdahl samt pianisten Geir Idar Knotten. En jubileumsskrift var framtagen av Anne-Lise Langsholt.

FRIVILLIGHET OCH EKONOMI
Turistkyrkans verksamhet bygger på frivilliga insatser och givande. Många är engagerade i arbete inom sång och musik, servering, bild- och ljudteknik, värdskap, ekonomi och själavård. Den ekonomiska delen bygger på enskildas gåvor. Ett stort och varmt tack för personliga insatser inom alla dessa områden! Vi är också tacksamma till alla besökare, som deltar i gemenskapen och medverkar till att det glada evangeliet sprids på sydkusten.

ÅRSMÖTET
På dagordningen för Årsmötet fanns ärenden om uthyrning av pastorslägenheten, ekonomirapportering, revisionsrapport och val av funktionärer. Arbete pågår med att få kontrakt klart med myndigheter för att kunna hyra ut lägenheten. När de gäller ekonomi och besöksfrekvens ser vi en svag uppgång och ser med tillförsikt framåt. Men behoven av kontinuerligt givande poängterades.

STYRELSE OCH LEDNING
Ordförande: Jan Grejsen.
Vice ordförande: Lasse Jörneman
Ledamöter: Lasse Augustsson, Astrid Tveter Aas, Villy Jepsen (sekreterare), Leif Mikko (kassör),
Christer Tornberg (pastor), Siw Winroth (suppleant), Peter Nilsson (suppleant).

STATISTIK OCH HEMGÅNGNA
Vid årsmötet var medlemsantalet 123 och under det gångna året har 2 medlemmar fått hembud. Vi tackar Gud för Torun Sørensen och Max Tengblad och lyser frid över deras ljusa minnen.

AVSLUTANDE ORD
Vi tackar Gud för gemenskap och upplevelser med er alla under det gångna året och ser med tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. Ett varmt tack till er som av olika skäl avslutar era uppdrag. Gud välsigne er alla och väl mött till den nya säsongen, som påbörjas söndagen den 17 september.

—-
Fuengirola i mars 2023
Jan Grejsen styrelsens ordförande
Christer Tornberg pastor