Verksamhet under sommaren


Under sommaren brukar det inte vara så stor verksamhet i Turistkyrkan. Det är flera grupper som använder kyrkan för sina samlingar förutom folk från de skandinaviska länderna. Folk från Finland, Holland och England använder kyrkolokalen. Vanligen är det mest besökare under vår och höst. Engelsmännen har normalt möten i Turiskyrkan onsdagar, lördagar och söndagar. De har nu öppnat upp kyrkan med de restriktioner som Coronaviruset har skapat. Vi ber om Guds välsgnelse över deras verksamhet.

För mer information om vilka tider som gäller hänvisar vi till kyrkans anslagstavla på Paseo Maritimo 77.