Höstens samlingar


Vanligen har vi möten söndagar kl. 11.00 och bön torsdagar 18.00.

På grund av situationen med Covid-smittan kan det ske ändringar.

Mötena blir inte som vanligt. Tänk på att vi ska ha munskydd i kyrkan och på andra offentliga platser.

Under sommaren brukar det inte vara så stor verksamhet i Turistkyrkan. Det är flera grupper som använder kyrkan för sina samlingar förutom folk från de skandinaviska länderna. Folk från Finland, Holland och England använder kyrkolokalen. Vanligen är det mest besökare under vår och höst. Engelsmännen har normalt möten i Turiskyrkan onsdagar, lördagar och söndagar.

För mer information om vilka tider som gäller hänvisar vi till kyrkans anslagstavla på Paseo Maritimo 77.