Pastorens ord


Jeg bygger mitt kristne liv på tre enkle og levende sannheter som følger meg hver dag. Her er den andre:
Jesus har gjort alt!
All religion bygger på noen grunnleggende forutsetninger. Religionens vesen er at vi må gjøre noe for å bli akseptert av Gud, og vi vet egentlig aldri når vi har gjort nok. Det betyr et liv i usikkerhet og fordømmelse.
Religion bygger også på at vi må gjøre noe for å få Gud til å gjøre noe. Hvis vi ber litt mer, lever litt bedre liv, er litt mer frimodige osv., så vil kanskje Gud gjøre noe stort.
Begge disse forutsetninger er helt feil. Religion handler om ”gjøre”. Ekte kristendom handler om ”gjort”!

Evangeliet som betyr ”de gode nyheter” handler om hva Jesus har gjort. Gud sendte Jesus for å frelse hele verden, og hvert mennesker blir tilgitt sin synd og evig frelst gjennom enkelt å tro på det som Han har gjort for oss. Jesus tok vår synd, vår skyld og vår skam på korset, og Han døde og sto opp i vårt sted! Han fikk vår synd og vi fikk Hans rettferdighet!
Gjennom det Jesus har gjort har vi adgang til Guds trone 24/7!

For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave,
ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg”
Efes 2:8-9

Hilsen Arnfinn