Relasjon med Gud


 

  1. Bønn er personlig relasjon med Gud

Efes 6:18-19  Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden!
Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale.

 

1Tess 5:17   Be uten opphold – Be alltid – Be oavbrutet – be uophørligt

  1. Grunnlaget for bønn er hva Jesus har gjort

– ikke hva du og jeg gjør

Rom 8:31-32 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?
Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle,
kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?

  1. Hensikten med bønn / Syftet med bøn

* Gud har valgt å samarbeide med oss gjennom bønn

* Bønn er kristenlivets ”åndedrett” – levende relasjon og kommunikasjon med Gud

*Vi ber ikke for å få kontakt med Gud eller komme inn i hans nærhet,
Han bor i oss!

*Bønn handler ikke om et spesielt sted – eller form, eller spesielle bønner,
men om fellesskap med Gud

* Bønn er ikke et lovisk pliktløp, men en åpen dør og

mulighet 24/7

* Bønn er ingen askese eller åndelig øvelse, men et hjerteforhold

* Bønn er ikke fine ord – eller en ”åndelig opptreden”, men et ”et skjult liv”

Matt 6:6-8Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og
lukke døren og be til din Far som er i det skjulte.
Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik
hedningene
gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange
ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva
dere trenger, før dere ber ham om det.


Bønn handler ikke om å prestere – eller fortjene noe,

men om å lytte og ta imot ….

Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer oss

Bønn er personlig relasjon med Gud