Pastorens-ord-2018-v32-v51


uke 51     Den store julegaven

Når man spør folk hvorfor de feirer jul, er svarene nesten like mange som alle de forskjellige juletradisjonene.
Vi har også ulike juletradisjoner i våre skandinaviske og nordiske land.

Uansett er julefeiringen en kjærkommen fest midt på vinteren.
Den bringer forventning og håp, og spenning og glede for de fleste mennesker.

Midt i all glitter og stas, mat og gaver, familie og fest, lyder et budskap;
Frelseren er født. Gud ble menneske i Jesus Kristus og tok på seg selv all verdens synd og skyld,
Det er det største som noensinne har skjedd. Det forandret både historiens gang og milliarder
av menneskers liv.

Gud sendte ikke en religion med bud og regler, men han sendte en person – seg selv
– som et offer vår synd, og som en gave vi kan ta imot og få evig liv.

Frelse handler ikke om å gjøre eller fortjene, men og å takke å ta imot.
Akkurat som med alle de andre julegavene. Bare mye viktigere!

Jesus er den virkelig store julegaven!

”For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham”
Joh 3:17

Julehilsen

Arnfinn Clementsen

———

uke 48 Alle ting med Jesus

Vi kristne er opptatt av at noe må skje, at Gud må gjøre noe. I våre personlige situasjoner ber vi ofte om at Gud må komme og gjøre noe, og med tanke på kirken, og land og folk, roper vi til Gud om at han må gripe inn og sende vekkelse. Og i mange situasjoner behøver vi virkelig å se Guds forvandlende kraft!

Men noen ganger kan dette skape et feil fokus. Det blir mye uro og strev, og lite tro og hvile! Vi oppfører oss som om Gud er langt borte, enda han er nær ved. Vi prøver å få ham til å gjøre noe, i stedet for å takke for det han har gjort. Det blir nesten som om vi med vår innsats må forandre Gud slik at han blir villig til å gjøre noe.

Vi trenger å få blikket bort fra oss selv og over på Jesus. Vår forståelse av kristenliv, menighetsliv og tjeneste blir totalt forandret når vi baserer det 100 % på det som Jesus har gjort. Gud har gitt oss Jesus, og han verken kan eller kommer til å gi oss mer. Men det holder rikelig!
Det betyr ikke at vi skal slutte å be, men vi kan be i tro på alt det Gud allerede har gjort og gitt!
Det Gud gir oss er det han allerede har gitt oss i Kristus.

”Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med Ham?”
” Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?
Rom 8:32

Hilsen

Arnfinn Clementsen

———–

uke 47   Paulus ber for oss

Det er interessant å studere hva apostelen Paulus ba om når han var i bønn for forsamlingen og de troende. Både i Efesebrevet kapittel 1 og 3 er hans bønner sitert.
En kunne tenke at han ba mest om at de måtte få mer kraft, leve mer hellig, vinne flere for Gud, gjøre mer for Gud, vise større iver, og oppleve større ting.

Egentlig ber han bare om en eneste ting, at de må få se klarere hvem Jesus er og hva de har i Ham.
Her tror jeg vi rører ved en stor hemmelighet. Dette er selve kjernen i kristenlivet, nemlig å få se hvem Jesus er og hva han har gjort for oss.

Dette er evangeliet. Jesus kom til jorden og ble en av oss. Han som er Gud ble et menneske som oss, han ble vår stedfortreder. Han levde et fullkomment liv i vårt sted, og han tok på seg all vår synd og forbannelse og døde for oss på korset på Golgata. Døden kunne ikke holde ham fast, og på den tredje dagen sto han opp, og Han lever i dag!

Jo, vi trenger ny frisk åpenbaring av hva Jesus har gjort for oss. I det ligger også svaret på våre bønner.

”Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i erkjennelse av Ham”

 ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom” SFB 98

Ef 1:17

Hilsen

Arnfinn Clementsen                                  

————                                                                          

 uke 45

Ha blikket festet på Jesus / Ha blicken fäst vid Jesus

Religion bygger på hva vi må gjøre, men kristen tro bygger på det som Jesus har gjort. Religion er menneskets vei til Gud, men det kristne budskapet er helt motsatt. Det handler om Guds vei til oss.
Gud ga sin sønn for å frelse oss mennesker. Det eneste vi behøver å gjøre er å ta imot det som er gjort.

Frelsen er en gave som vi mottar ved tro, men likevel er det så lett å bygge kristenlivet på gjerninger. Da blander vi religion inn i evangeliet.
Det ligger i oss mennesket at vi gjerne vil gjøre oss fortjent til noe, og når vi ikke lykkes, følges vi av fordømmelsens skygge.

Mange kristne er hele tiden opptatt av at de må gjøre noe. Men så lenge vi har øynene på oss selv og hva vi må gjøre forsvinner kraften og gleden i kristenlivet. Det blir død i sted for liv.

Vi trenger å få blikket på det som Jesus har gjort. Bare når vi fester blikket på ham vil vi oppleve kristenlivets velsignelser og gleder.
Loviskhet og gjerninger fører bare til nederlag og fordømmelse, men Jesus gir fred, frihet og glede.

”mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender”

”Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare”

Hebr 12:2

Hilsen 

Arnfinn Clementsen                                  

——————-

uke 42   Jesus har gjort alt

Mange strever og kjemper for å være gode nok til å fortjene frelse, men de får det ikke til. La oss like godt slå det fast med en gang; det finnes ikke et menneske som kan frelse seg selv. Samme hvor mye godt vi gjør blir det likevel aldri godt nok innfor en ren og hellig Gud.

Men Jesus har gjort alt. Han tok vår synd og straff på seg og døde i vårt sted. Han oppfylte loven og betalte prisen for vår frelse ved sitt eget blod. Han sto opp igjen for at vi skulle få leve med Ham. Vi behøver ikke å gjøre det som er gjort. Det eneste vi kan og må gjøre for å bli frelst, er å ta imot Jesus Kristus som vår frelser.
Der begynner det kristne livet i fellesskap med Gud. Et spennende liv hvor Gud hver dag har lagt foran oss velsignelser og forberedt gode gjerninger.

Da Martin Luther for 500 år siden gjenoppdaget denne enkle og kraftfulle kjernen i evangeliet, av nåde – ved tro, brøt lyset fram i hans liv.
Det samme lyset tennes i hver og en som tror på det som Jesus har gjort.

Dessverre har mange aldri forstått evangeliet. Til og med i våre egne land har mange aldri hørt eller forstått det enkle evangeliet.
Evangeliet betyr de gode nyhetene. La oss frimodig fortelle menneskene disse nyhetene overalt!

”For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger,
for at ingen skal rose seg. 
For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem”

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.
Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem”
Efes 2:8-10

Vennlig hilsen
Arnfinn Clementsen

———————– 

uke 39   Jesus bryr seg om deg

Alle religioner stiller store og uoppnåelige krav til menneskene. Man må holde mengder av regler og bud, be og tilbe på spesielle måter og på spesiell plasser, og som regel er alt dette vanskelig eller umulig å overholde. På denne måten holdes folk nede i frykt og fordømmelse. Til og med kristendommen har mange ganger blitt misbrukt på denne måten.
Religion bryr seg ikke om mennesker, men bare om hva mennesker gjør.

Jesus bryr seg om mennesker. Når Jesus helbredet de syke var fariseerne mest opptatt av at han ikke skulle ha gjort det på sabbaten. De gledet seg ikke over at et menneske ble helbredet, men irriterte seg i stedet over måten Jesus gjorde det på.
Jesus refset slike holdninger, og han stilte seg alltid på synderens side.

Vissheten om at jeg er elsket av Gud, betyr mer for meg enn noe annet. Guds kjærlighet er ubetinget og livsforvandlende.
Guds hjerte er alltid hos den som trenger hjelp!
Uansett hvilken situasjon du er i, skal du vite at Jesus bryr seg om deg!

”De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.”

”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”
Mark 2:17

Hilsen

Arnfinn Clementsen


———
uke 37   Rett gudsbilde

Jeg husker godt fra mine barne- og ungdomsår at jeg ofte følte at Gud var etter meg for å ta meg. Det var som vi sang i barnesangen: ”Vær forsiktig lille øye hva du ser. For vår fader over der, han ser ned på jorden her.” Gud ble en slags politi i stedet for en god far som bare ville meg det beste.

Religion gir feil gudsbilde, men Jesus har vist oss hvem Gud er. Jesus avslørte både synd og religiøst hykleri, men hans hjerte var alltid hos mennesket og hos synderen. Han viste oss at Gud er en god og kjærlig Gud. Han er også hellig og rettferdig. Han hater synden, men elsker synderen ubetinget! Jesu Kristi kors er det største bevis på dette.

Mange kristne strever med sitt gudsbilde. De opplever at Gud aldri er fornøyd med dem. Jeg har hørt mennesker si som dette: ”Av og til er Gud fornøyd med meg, andre ganger er han sint på meg. Noen ganger er han med meg, andre ganger er han imot meg.”                                   

Det er godt å vite at Gud er for oss. Uansett våre synder, feil og mangler, er Han på vår side. Gud ser oss gjennom Kristus som om vi aldri hadde syndet. Det kalles Guds rettferdighet!

”Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Fars favn, Han har vist oss hvem Han er”
– Joh 1:18
”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd”
– Joh 1:18

Hilsen

Arnfinn Clementsen

———–

uke 35    Religion eller Jesus

På vei hjem fra Israel overnattet jeg på et hotell i London. Der kom jeg i samtale med en forretningsmann fra India. Han var hindu og meget religiøs, som indere flest.
Han var opptatt av religion, og han fortalte at han likte å besøke kirker, templer og moskeer for å se på arkitekturen og de religiøse symbolene.

Når jeg fortalte at jeg var pastor ble hans interesse og nysgjerrighet fanget. Han ble forundret når jeg fortalte ham at jeg egentlig ikke var opptatt av religion.
Jeg måtte selvsagt forklare hva jeg mente. 
Jeg fortalte ham ganske enkelt at ingen religion kan løse syndens problem.
Det er ikke frelse verken i kirker, templer, krusifikser, religiøse ritualer eller gode gjerninger. Ikke engang kristendommen som religion kan frelse!

Uansett religion er vi alle syndere som trenger frelse, og det er frelse bare gjennom Jesus, Guds sønn.

Når Gud skulle frelse verden sendte han ikke en religion, men en person, sin egen sønn! Det er dette som er evangeliet!

”For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”
– Joh 3:16

Hilsen

Arnfinn Clementsen

————-

uke 32    Liv fra ditt indre

Den som tro på Jesus som sin frelser har fått del i guddommelig liv. Vi er ”født på nytt”, sier Bibelen.
Jesus sier at levende vann skal strømme ut fra vårt indre. Det er dette levende vannet som verden rundt oss behøver!

Verden ser ikke Jesus, men den ser deg og meg. Gjennom våre liv får menneskene rundt oss en mulighet til å møte Jesu Kristus og Hans liv. Vi er vanlige mennesker som alle andre, men forskjellen ligger i den ånd Guds har gitt oss. Det nye livet i vårt hjerte har Guds karakter og vesen, og derfor vil Åndens frukter vokse fram hos de som lever i daglig samfunn med Jesus. Guds ånd vil virke gjennom oss!

Vi går inn i en ny høstsesong i Turistkyrkan. Behovet for åndelig vekkelse og forandring er stort i våre hjemland – og i Spania, og mange enkeltpersoner og familier behøver en forandring. Svaret er Jesus Kristus, og det er vår oppgave å formidle hans liv  til vårt folk. Gjennom deg og meg – og forsamlingen – vil Guds kraft og kjærlighet strømme ut til mennesker omkring oss. Gud vil lede oss til mennesker og han vil lede mennesker til oss, som behøver Hans liv og helbredende kraft.

”Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann”
”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
Johannes 7:38

Hilsen

Arnfinn Clementsen

—————-

Arkiv
Pastorens ord 2018 v16-v30