Pastor i Turistkyrkan


Arnfinn Clementsen er Turistkyrkans pastor fra januar 2018.
Han og hans frue, Liss-Bente, har 30 år bak seg som pastorpar i Karismakirken i Stavanger, Norge.

Arnfinn begynte å reise som evangelist få fulltid i 1976. De giftet seg i august 1978, og deres første pastorkall ble i Misjonsforbundet i Stenum, Brønderslev i Danmark, fram til 1980.
Etter ett år i forsamlingen Tabernaklet i Skien 1980-81), gikk reisen til Stavanger høsten 1981. Etter en sterk fornyelses-og vekkelsestid på 80-tallet har de fortsatt å bygge og lede Karismakirken i Stavanger, og ut fra den kirken har Arnfinn gjennom årene reis i inn-og utland med kampanjer og lederseminarer i mange land. Høsten 2010 ga han stafettpinnen videre til nye pastor, men han er fortsatt knyttet til denne kirken i pastorteamet og i forkynnelse i hjemmeperioder.