Palabras de Poder besökte Turistkyrkan


Pastor Johannes Johnsson och Gracias Rafael besökte Turistkyrkan. Besök från den spanska församlingen Palabras de Poder har blivit en mycket uppskattad tradition.

Johannes predikade över 2 Tim 4:7.

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.”

Rafael spelade gitarr och sjöng med inlevelse. Sången och det spanska inslaget gladde oss lika mycket som ordet och de uppmaningar som Johannes predikade om.

Församlingen Palabras de Poder satsar och sprider Guds ord på flera platser i Spanien och har dessutom ett omfattande socialt arbete.