Pastorspar under maj månad.


grojohn_1Under maj månad är John och Gro Agersten pastorspar i Turistkyrkan.