Händelser 2018


Spennende vinter- og vårsesong i Turistkyrkan.

21. januar ble Liss-Bente og Arnfinn Clementsen innsatt som nytt pastorpar, og det var velkomstfest 8. februar.
Gjennom hele sesongen har det vært stor åpenhet for Guds Ord og forventning til hva som skal skje, og lokalet har vært fullsatt nesten hver eneste søndag.
Arnfinn Clementsens forkynnelse har handlet mye om hvem vi er og hva vi har i Kristus. Budskapet om nåde og rettferdighet har blitt mottatt med glede, og de siste ukene har han talt om kirkens oppgave; ”å være en Guds ambassade”. Vi er i forsoningens tjeneste. Det er vår oppgave som kirke på solkysten.
Andre som har talt på søndags gudstjeneste er Marian Henriksson Holmstrøm , Johnny Åbom, John Agersten og Terje Gulbrandsen.

Påskekonferansen var en spennende vandring i Jesus fotspor fra Getsemane til oppstandelsen. Pastor Arnfinn Clementsen var hovedtaler.
Skjærtorsdag: ”Alt på grunn av Jesus”. Langfredag: ”Kraften i Jesu kors”: Påskeaften: ”Fra korset til tronen”. 1.påskedag: ”Jesus lever!”
Søndag formiddag talte den norske pastoren Roger Skaug. Lovsangsfesten – Han er oppstanden – søndag kveld – var også et høydepunkt!

Kirkens bønnetime tirsdager (18:30-19:30) har vist stort engasjement og tro på bønn. 20-30 og ofte fler har vært samlet til bønn.
Bibelundervisningen tirsdager 19:45 har vært godt besøkt. Arnfinn Clementsen har undervist om ”Den Hellige Ånd”, ”Ånd, sjel og kropp”, ”Guds Ånd og vår ånd”, og om ”Din tro er ditt liv”. Ulf Jacobsson har undervist om Bergprekenen.
Åpent Hus på torsdager har hatt forskjellige tema og ulike besøk, blant annet av Johannes Johnsson fra Next Church som Turistkyrkan samarbeider med.
Villy Jepsen hadde en kveld om ”Guds under i naturen” og Arild Amundsen hadde foredrag om ”Staten Israel i nyere historie”. Mariann Henriksson Holmstrøm hadde en kveld med presentasjon av svenske skolan og arbeidet for fattige barn i andre land.,

Det har vært tre positive Inspirasjonskvelder hvor kirkens medlemmer og venner har evaluert (utverderat) arbeidet, og fokusert på veien videre!
Medlemmer og venner er glade og takknemlig for kirken, og fellesskapet nevnes som et stort pluss.
Det er tro på vekst og utvikling i kirken! Det er ønske om et større mangfåld i sang- og musikk og i virksomhet for å nå ut til flere mennesker.
En utfordring foran høsten er å ha plass nok til de som vil komme, spesielt til gudstjenester og sang-og musikkarrangement.
Turistkyrkan vil være en oase av Guds kjærlighet og kraft på solkysten!

Sang og musikk-kveldene på søndager har samlet mye folk, og et høydepunkt var ”Salig blanding” søndag 15 april da sangere og musikere hadde øvd inn sanger fra kjente skandinaviske sangforfattere
som Lina Sandell, Ingemar Olsson, Arnold Børud, Åge Samuelsen, Pelle Karlsson og flere.
Solveig Funke-Nilsson har ledet sangen og koret og skapt stort engasjement.

Sang på markedet på tirsdager gjør at mange nye får vite om kirken, og Dagtreffene på onsdag formiddag med vafler og kaffe, sang og musikk har samlet mye folk – og nye.

Sesongen avsluttet søndag 29. april med Gudstjeneste 11:00 med nattverd, og ”Søndagskveld i Turistkyrkan” hvor pastoren sang og talte om ”Helbredelse til verden”.

Oppstart etter sommeren: Søndag 16. september 11:00 Gudstjeneste.

Velkommen til å følge oss på websiden
og facebook (Søk etter ”Skandinaviska Turistkyrkan Costa del Sol”) 

Velsignet sommer!

 


 

 ————

Inspirasjonskvelder i Turistkyrkan

Denne vinter og vår har det vært tre Inspirasjonskvelder i Turistkyrkan med tema:
”Hvor går veien – Vart går vegen?”

Den tredje kvelden, torsdag 19. april, ga pastoren et sammandrag av de evalueringer/ utverderínger som forsamlingen hadde gjort i
denne prosessen. Det var en positiv kveld som fikk god mottagelse, og det kjennes godt innfor høsten.
Folk er glade i kirken, og det er glede og entusiasme i forsamlingen.
Mange av de som var med i prosessen hadde reist hjem til Skandinavia, men vi var ca. 35 med på denne kvelden.

Folk er fornøyde og tilfredse i kirken, og opplever felleskapet/ gemenskapen som god, samtidig som det er viktig å inkludere nye i våre kretser og sirkler.
Det er tro på vekst, og innfor høsten må vi legge til rette så flest mulig kan bli en del av gudstjenester, sang-og musikkvelder, og andre arrangement.
På spørsmål/fråga om endringer sier de fleste at vi ”behøver mer mangfold/mångfald for å ny nye mennesker og flere mennesker.

Vi ønsker at Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker på solkysten!