Händelser 2018-2019


Takk Turistkyrkan

Arnfinn og Liss-Bente Clementsen avsluttet sin tjeneste som pastorpar i Turistkyrkan 28. april etter halvannet års tjeneste.

”Vi har opplevd dette som en fin tid, og vi er glad for at vi fikk muligheten til å tjene i Turistkirken”, sier Arnfinn Clementsen.
”Det har vært stor åpenhet for forkynnelse og undervisningen, og vi har blitt glad i forsamlingen og fått mange gode venner her som vi vil savne. Likevel opplever vi det riktig å vende hjem, nærmere vår familie.”

”Vi kom til Turistkyrkan i januar 2018 med et enkelt ord i vårt hjerte som vi tror er fra Gud; Fokuser på oppmuntring og på Jesus og det Han har gjort. Det har vi forsøkt å leve opp til i liv og forkynnelse.”

Arnfinn og Liss-Bente flytter tilbake til Sola kommune ved Stavanger, hvor de har bodd og tjent i Karismakirken gjennom flere tiår.
Arnfinn går tilbake til forkynnertjeneste i hjemmeforsamlingen og en del reisevirksomhet, og han vil også engasjere seg noe i politikken i sin hjemmekommune. ”Det viktigste er forkynnelse av evangeliet og bygge forsamling, men jeg kjenner også for å ta ansvar i lokalsamfunnet”, sier Arnfinn.

Arnfinn og Liss-Bente og fortsetter:  ”Det har vært lærerrik og spennende tid, og Gud har gjort mye godt i menneskers liv. Turistkirken er en viktig plass og et godt tilbud til alle de tusener av skandinavere som er her på solkysten, en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker. Her er det store muligheter framover for en forsamling som står sammen i tro på Guds muligheter og som våger å satse!”

Vi er glad for at Willy og Lisbeth Dahlskås kan ta stafettpinnen videre det neste halvannet året i Turistkirken”, avslutter pastorparet som oppfordrer forsamlingen til å be for dem og stå sammen med dem i dette viktige arbeid.

 

 

Velkommen til Willy Dahlskås som ny pastor fra september 2019

Forsamlingen kalte Willy Dahlskås som ny pastor fra september 2019. Han har svart ja, og det blir oppstart etter sommeren søndag 15.september. Han gleder seg til tjeneste i Fuengirola. Willy og Lisbeth har vært pastorpar i en rekke norske menigheter, og Willy har sin styrke både som bibellærer og evangelist. Han har i dag en tjeneste som forkynner i ulike menigheter.
Forsamlingen er glad for at det har lagt seg til rette med en ny pastor fra høsten og ønsker dem varmt velkommen!

 

 

——————————-

KAMPANJEHELGEN  med pastor Willy Dahlskås, Norge, 29.-31. mars
ble en mektig helg med god forkynnelse og Guds nærvær.
Helgens tema var fra 1.Kor 13:13, ”Tro, håp og kjærlighet!

Anna Bjørk og Camilla Carlund gledet oss med sang

 

 

Turistkyrkan har et aktivt program hver uke
– sesongen varer til ut mai.

Hver søndag 11:00:
Gudstjeneste hvor vi lovsynger Gud og hører Hans Ord.

Hver søndag 19:00:
”Hele kyrkan sjunger” som hele tiden samler nye mennesker til en kveld med sangglede, nye og gamle sanger!

 

MAI måned:
Vi fortsetter ut mai måned til og med søndag 31.mai:
Johnny og Monica Åbom har ansvar
for virksomheten mai måned:

Varmt velkommen !

——————————–

Velkommen til ny sesong i Turistkyrkan
Vi ønsker varmt velkommen til en ny og spennende sesong, vinter og vår 2019.
2018 var et godt år hvor vi fikk se mange nye besøke vår kirke, sammen med alle de trofaste som kommer år etter år, sesong etter sesong.
Turistkyrkan har en viktig oppgave. For mange som bor på solkysten hele eller deler av året er kirken et åndelig hjem.
For andre som besøker solkysten under kortere ferier og perioder, hører vi mange fortelle at besøket i Turistkyrkan
ble en inspirasjon og til åndelig fornyelse.
I Turistkyrkan er det lav terskel. Alle er velkommen uansett bakgrunn, mye eller liten tro, eller hvilken kirke de tilhører hjemme i Skandinavia. Folk fra de nordiske land møtes og vennskap knyttes!

Søndag 20. januar starter gudstjenestene opp, og samme kveld kl 19:00 Søndagskveld i Turistkyrkan.
Pastor Arnfinn Clementsen taler og Berno Hallstøm og kirkens sangere og musikere deltar.

Program for vinter og vår kommer her på nettsiden. Klikk deg inn på  ”kalender” på hovedsiden eller direkte her:

https://www.turistkyrkan.info/januari/

Varmt velkommen til Turistkyrkan!

————

Skandinaviska Turistkyrkan ønsker alle sine medlemmer og venner
et velsignet og godt nytt år!

”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr.
Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig.
Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.”
– Jes 43:18-19

————————–

Turistkyrkan ønsker alle sine medlemmer og venner
en velsignet julehøytid !

——-

Skandinaviska Turistkyrkan søker ny sangleder
sept 2019 – mai 2020

Turistkyrkan er en skandinavisk, evangelisk og ekumenisk kirke, med åndelig og sosial virksomhet,
og sitt lokale plassert sentralt på paceon (ved stranden).
Turistkyrkan har sin største aktivitet i tre måneder vinter/ vår, og tre måneder høst.
For disse perioder engasjerer kirken sangleder.

Turistkyrkan søker ny sangleder fra september 2019, med mulighet for oppstart
en måned våren 2019.

De fleste medlemmer og besøkende er pensjonister som bor på solkysten i
vårsesongen og/eller høstsesongen.
Turister som er på kortere ferier/semester besøker også kyrkan,
I Fuengirola er det også fastboende skandinaver som har barn på norsk,
svensk, eller dansk skole.

Sanglederen har ansvar for sang og musikk i kirkens virksomhet.
Sangledertjensten arbeider tett med pastoren som sin nærmeste leder.

Oppgaven som sangleder:
Organisere sang og musikk i forsamlingens ulike møter og arrangement
Fordele oppgaver mellom kyrkans sangere og musikere,
og bruke de ressurser som til enhver tid er tilgjengelig
Lede koret/ herunder øvinger med koret og husbandet
Utvikle sang- og musikklivet i forsamlingen med bredde og variasjon.

Praktisk:
Sangleder med event. ektefelle har dekt sine reisekostnader t/retur Skandinavia
for begge perioder i året.
Turistkyrkan holder leilighet, nær kyrkan og stranden, for sangleder/ sanglederparet.

Ta kontakt:
Interesserte er velkommen til å ta kontakt med forsamlingens pastor:
pastor@turistkyrkan.info

Fortell litt om deg selv, hva du har av erfaring og tidligere oppgaver med
sang og musikk, og henvis til hjemmeforsamling og referanseperson.

Mer info om Turistkyrkan finner du her på websiden.

—————–

Sammen i takknemlighet – Tillsammans i tacksamhet

Torsdag 29. nov var det Åpent Hus i Turistkyrkan med tema: Sammen i takknemlighet!

Kirsten Gulbrandsen åpnet kvelden med å tale om betydningen av takknemlighet, og hun alle de ulike tjenester og funksjonen i forsamlingen,
både åndelig og praktisk. Alt er like viktig!

Pastor Arnfinn Clementsen takket Solveig og Nils Gunnar Nilsson for tre sesonger som sanglederpar i forsamlingen.
Solveig har ledet sangen og musikken med dyktighet og inspirasjon, og flere hadde gode ord til henne om hennes tjeneste.
Samarbeidet med Solveig har vært en stor glede, sa pastoren.

Forsamlingens ordførande, Ulf Jacobsson,  takket også Jimmie Lønsmann og Sabina Hamann for deres tjeneste i forsamlingen.
De flytter tilbake til Danmark, og de har gjort en stor innsats under tiden i Turistkyrkan.

Mest av alt takker vi Gud for hans godhet og trofasthet!

————

Kampanjen i Turistkyrkan 8.-11. Nov. – ”LIVET VI LENGTER ETTER»
med Stefan og Marie  Salmonsson ble en herlig uke med mye folk og aktuell forkynnelse og undervisning.
Stefan og Marie delte personlig fra sine liv, og mange fikk oppleve Guds kjærlighet og nåde i sine ulike livssituasjoner.

Vi takker Gud og våre venner, Marie og Stefan, for disse dager!

———————-

Kampanjeuken 11.-14. oktober, ”Han er min sang og min glede”,
samlet mye folk og ble dager fylt av stor glede i sangen.

Hver kveld hadde sitt spesielle program, og sangen og musikken ble presentert i et stort mangfold.
Sangen gjennom tidene, lovsangskveld, gospelkonsert, gudstjeneste, og sang-og musikkfest!
Spesielt på konserten, lørdag kveld, var det mange nye besøkende i kirken.
Hver kveld var lokalen fullsatt.

Margot Boman Øgren og Sture Øgren sang og spilte og ledet i sang sammen med
forsamlingens sangleder, Solveig Funke-Nilsson, og kirkens sangere og musikere

    


Vi kjenner takknemlighet, forventning og glede

Det har vært en god start på høstsesongen i Turistkyrkan. Bra med folk fra alle de skandinaviske land,
og forventning og glede.
Kampanjeuken (11.-14.okt) med Margot og Sture og alle våre sangere og musikere ble en fest!

Vi fokuserer på Jesus, og hvor enn folk er på troens vei vil vi møte dem med oppmuntring og tro på morgendagen.
I Turistkyrkan er alle varmt velkommen!

Vi ønsker at Turistkyrkan skal være en oase av kjærlighet og kraft på solkysten!

Vi gleder oss til å møte deg – og vi ønsker alltid nye mennesker spesielt velkommen!

Hilsen

Arnfinn og Liss-Bente Clementsen
pastorpar


Arkiv
Händelser 2018