Glede og forventning i Turistkyrkan i Fuengirola!


Stor velkomstfest for den nye pastorparet, Liss-Bente og Arnfinn Clementsen, 8.februar

Kjære venner i Turistkyrkan.

Det er snart en måned siden vi begynte vår tjeneste her, og vi er blitt mottatt med stor glede og varme, og forventning til hva Gud skal gjøre i og gjennom forsamlingen på veien videre.
Velkomstfesten 8. februar var en stor opplevelse! Takk til dere alle!
Min hovedoppgave som pastor er å forkynne og undervise Guds Ord, og det har vært en glede å merke takknemligheten for forkynnelsen.
Med tanke på tjenesten i Fuengirola har vi igjen og igjen tenkt på ordet ”oppmuntring”.
Vi ønsker å være til oppmuntring for mennesker som vi møter i og utenfor kirken,
i de forskjellige situasjoner som mennesker befinner seg i. Kirken skal være en plass hvor evangeliet forkynnes og mennesker løftes opp i tro og håp.
Vi tenker at Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker!
Velkommen til møter og samlinger

Hilsen

Arnfinn Clementsen, pastor

Fra velkomstfesten 8. februar