Guds kjærlighet og kraft til mennesker


Vi ble mottatt i Turistkyrkan med mye varme og glede i januar, og vi merker en forventning til hva Gud skal gjøre i og gjennom forsamlingen på veien videre. Tiden går fort, og vi er takknemlige for de første månedene hvor vi har lært både kirken og byen å kjenne.

Mye folk har det vært i møter og arrangement, og det å være både skandinavisk og ekumenisk er spennende. Her fokuserer vi på det viktigste både i sang og tale; Jesus og evangeliet! Det sosiale fellesskapet betyr også veldig mye!
Vi gleder oss over påskekonferansen hvor det sentrale evangeliet ble forkynt kveld etter kveld, og vi tror at mange fikk et møte med den levende Jesus!

Med tanke på tjenesten i Fuengirola har vi igjen og igjen tenkt på ordet ”oppmuntring”.

Vi ønsker å være til oppmuntring for mennesker som vi møter i og utenfor kirken i de forskjellige situasjoner som mennesker befinner seg i.
Kirken skal være en plass hvor Jesus er i sentrum, evangeliet forkynnes og mennesker løftes opp i tro og håp.

Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker!

Velkommen til møter og samlinger!

Hilsen Arnfinn Clementsen, pastor