Avtackning av trogna medarbetare


Vid årsmötet avtackades några trogna styrelsemedlemmar och församlingstjänare.

Avtack

Efter åtta år avgår Börge Schönbeck som ordförande i Turistkyrkan. Maria Tengblad har varit vice ordförande och arbetat i styrelsen i sju år. De avtackas här av pastor Göran Andersson.

max

Under året har Max, Arild og Åshild arbetat som vaktmästare och mötesvärdar. Max slutar som vaktmästare efter att han haft tjänsten i sju år.

ordf2

Här är nya ordföraren Johnny Åbom och avgående ordföraren Börge Schönbeck utanför ingången till kyrkan. Börge är sedan en tid föreståndare för Elimkyrkan i Simrishamn.

1 Tess 5:12-13
Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete de gör. Håll frid med varandra.