Årsrapport 201927.Mars 2020.

Den Skandinaviska turistkyrkan ,Costa det Sol.

«Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus «

Året 2019 har vært et godt år ,men også et utfordrende år for kirken . Etter ett og et halvt år valgte Arnfinn og Liss-Bente Clementsen og avslutte sin pastor -tjeneste etter vårsesongen . Som ny pastor fra høsten av ble Willy Dahlskås kalt . Det var velkomst-møte for ham og hans hustru Lisbeth den 13 September. Johnny Åbom ledet Gudstjenesten med forbønn for det nye pastor-paret . Forsamlingen takker Arnfinn og Liss-Bente for tiden de var her. De fikk være til rik velsignelse for Kyrkan .

Jan-Mai-2019.

Etter jul og nyttår startet virksomheten opp for fullt søndag 20 Januar .

I de fleste møter og Gudstjenester i vinter og vårsesongen talte pastor Arnfinn Clementsen .

Andre som talte i Gudstjenestene eller hadde bibel undervisning var Mariann Henriksson Holmstrøm ,Terje Gulbrandsen , Ulf Jacobsson ,og Willy Dahlskås.

I slutten av januar meddelte Arnfinn Clementsen at han og Liss-Bente at de ville avslutte sin tjeneste i turist-kyrkan etter denne sesongen .Bakgrunnen for dette var familiære årsaker.

Mange forskjellige folk deltok med sang og musikk og ‘’Dagens Ord ‘’ på Dag- treffene hver onsdag ,og i ‘’Hele kyrkan sjunger ‘’ gjorde forsamlingen kor,solister og musikere en stor innsats ,og flere forskjellige hadde appell , Kirkens bønne time ble ledet av Ulf og Eian Jacobsson , Kirsten og Terje Gulbrandsen og pastoren .

Fra slutten av januar til begynnelsen av mars var Berno og Marie Louise Hallstrøm sang-ledere .12-26 mars hadde vi besøk av Margot Boman Ögren og Sture Ögren, og 26 mars til 12 april.Anna Bjørk ,Weekend 25-29 april Åse Leinum.

Noen av temaene på Åpent Hus torsdag kvelder :

Tor 31, Jan. Johannes Johnsson fra Next Church.

Tor.7. Feb. Inspirasjons kveld for medlemmer .’’Fra generasjon til generasjon ‘’ med Arnfinn Clementsen .

Tor,14.Feb. ‘’Helsevesen/ Sjukvärd for skandinavere på solkysten’’ med dr.Adelfo Jimenez Amelda

Tor.21.Feb. ‘’Fokus på barn og skole ‘’ Ved Mariann Henrikson Holmstrøm.

Tor.7. Mars. ‘’Europa i fokus’’ ved Berit Johansen Grelland.

Tor.14.Mars.’’Lovsangs kveld’’ ved Margot Boman Ögren.

Tor.11.April.’’Natur og blomster ‘’ ved villy Jepsen .

Tor.25.April Åpent Hus : Besøk av Argentina misjonærene Eli og Minna Pedersen .

Høydepunkt fra første halvår:

Søn.10. Mars Besøk av Greåker Frikirkens mannskor.

Fred.23,Mars konsert med Margot Boman Ögren og Ture Lundberg

29-31. Mars møte helg med Willy og Lisbeth Dahlskås.

Torsdag 15.Mars Årsmøte . Johnny Åbom ble forsamlingens ordfører.

Tirsd. 2.April Ekstra ordinært forsamlings møte hvor pastor Willy Dahlskås ble kalt som kirkens nye pastor etter Arnfinn Clementsen

Søndag 28.April sesong avslutning .Gudstjeneste Arnfinn Clementsen talte ,og han og Liss Bente takket for halvannet år i Turistkyrkan .og ønsket en god tid videre for forsamlingen og alle gode venner. Johnny Åbom takket pastor paret på vegne av forsamlingen.

Mai pastor :Johnny Åbom .

Sept.-Des.2019.

Høst sesongen som alltid er den beste tiden i kirken i løpet av året ,ble også en travel tid denne høsten ,med mye på programmet . Pastoren la stor vekt på i sin forkynnelse og bibeltimer om å leve i forsoningen ,stå på Guds ord og la seg bruke av Gud ,med de gaver den enkelte har fått.

Høydepunkter fra høsten:

3.Oktober konsert med Lotta Svartdahl.

24.Oktober Aage Samuelsen kveld med kirkens egne sang krefter, ledet av Margot Boman .

27.Oktober konsert med de tre Barytoner

Gjennom året har mange deltatt i sang og musikk ,med dagens ord på dag treff og apell på «Hele kyrkan sjunger «

Pastoren har talt i de fleste Gudstjenester ,og av andre forkynnere i Gudstjenestene har vært Johnny Åbom, Ulf Jacobsson og John Agersten ,sist nevnte var også jule/ nyttårs pastor ,sammen med sin hustru Gro. Fra 6 Desember til 17. Januar.

Åpent hus har hatt følgende tema kvelder .Oliven kveld «(Villy Jepsen) « og besøk av mannskapet fra misjons -båten Elida .Vi har også hatt kvelder med åpen mikrofon , hvor forskjellige har vitnet

Søndag 1.Desember hadde vi en jule konsert med overskriften «vi ønsker julen velkommen « Våre sangere og musikere ledet an med advent og julesanger , en flott og minne-verdig kveld hvor folk kom i julestemning .

Margot Boman Ögren og Sture Ögren ha vært sang-ledere igjennom høsten , de avsluttet sin tjeneste i desember . Vi takker dem for en stor og velsignet innsats som de har lagt ned i kirken . Margot har ledet sangere og musikere med dyktighet og inspirasjon . Sture har hatt sin plass med sitt trekkspill i blant musikerne og vært en god støtte for Margot og oss alle . Som pastor vill jeg også takke for et godt samarbeid med Margot og Sture .

I forsamlings-møte 22.November redegjorde Johnny Åbom at han trakk seg som ordfører for kirken . Jan Greisen som var nest ordfører ,overtok da som første ordfører etter Johnny. Lasse Jörnemann ble nest- ordfører,. De sitter da fram til årsmøte 2020.

I Turistkyrkan er det mange som står på både åndelige og praktisk . Også i år må vi takke Anne-Lise Jepsen og personalet på kjøkkenet som sørger for vafler og kaffe på Dag-treffene og mye mer.

Når det gjelder viktig fornyelse av kirkens bygnings-masse ,ble det på sommeren 2019 lagt nytt tak med lyddempende plater i lokalet. Noe bedre har det blitt ,men å få det helt lyd tett ,det går nok ikke an . Det ble også skiftet ut lys spottere i taket samtidig .

Kirken leies ut til både engelske,finske og nederlandske menigheter ,og det gir gode inntekter . Likevel er det viktigste for kirkens økonomi alle faste givere og kollekter og gaver som kommer inn . Vi takker for trofasthet og giver glede .

Takk til alle gode medarbeidere som har stått på i kyrkan 2019 . Dere gjøre alle sammen en kjempe innsats ,om ikke ditt navn er nevnt i denne rapporten ,er du ikke glemt men høyt verdsatt .

Jeg tror at den beste tiden for kirken ligger foran oss . Jesus sier ‘’Jeg vill bygge min menighet og dødsrikets porter skal ikke få makt over den’’ Jesus er byggmesteren og vi får være med . Så la oss stå sammen ,verdsette hverandre og inkludere de som er og de som kommer til vår forsamling . La Jesus være i sentrum for det vi gjør og vekst og framgang vil komme.

Sammen deler vi visjonen ‘’Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker på solkysten’’

Lisbeth og jeg takker styret ,alle medarbeidere og hele forsamlingen for godt samarbeidet gjennom 2019.

Willy K Dahlskås .

Pastor.