Årsrapport 2018


Den Skandinaviska Turistkyrkan, Costa del Sol

”Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!” (2 Kor 1:2)

Starten på den nye året ble preget av pastorinnsettelse og velkomstfest for Arnfinn
og Liss-Bente Clementsen fra Stavanger, Norge.
Etter en høst 2017 uten fast pastor var gleden og forventningen stor, og mye folk
kom fra de skandinaviske land til denne høytiden.
Ordførande, Johnny Åbom, ledet gudstjenesten søndag 28. januar med forbønn
for pastorparet, og torsdag 8. februar velkomsfest i en pyntet og fullsatt kirke av
glade mennesker.

Vinter og vårsesongen var preget av mye folk i møter og arrangement. Pastorens
forkynnelse om ”Hvem vi er – og hva vi har i Kristus” skapte begeistring, og også
bibelundervisningen om ”Den Hellige ånd” og ”Ånd, sjel og kropp”.
Solveig Funke-Nilsson ledet sangen og musikken med stor entusiasme, og ”Hele
kyrkan sjunger” samlet mye folk hver søndag.

Gjennom vinter og vår 2018 hadde pastoren tre Inspirasjonskvelder med emnet:
”Hvor er vi på vei (Vart er vi på väg)?” Omkring 50 var tilstede på hver samling, og de
fylte ut schema og gjorde en evaluering (utvärdering) av kirkens arrangement og
virtksomhet.
Dette fortsatte med en Inspirasjonskveld på høsten hvor man så framover på
muligheter for vekst.
Sammandraget og konklusjonen blant medlemmene var:
* Takknemlighet for Turistkyrkan
* Videre i samme spor
* Tro på vekst
* Positive endringer- større mangfold – for å nå nye mennesker
  og nye generasjoner som kommer til solkysten
* Nye steg i tro – større lokaler
* Se framover og gå videre ledet av Guds Ånd

Turistkyrkan har en viktig oppgave her på solkysten, og det er stor trivsel blant
medlemmer og venner. Folk setter pris på både det åndelige og sosiale fellesskapet,
og ikke minst sang og musikk.
Utfordringen er å nå ut til nye pensjonister som kommer til solkysten og andre som
bor og arbeider her.

Fredag 23. mars var det årsmøte. Johnny og Monica Åbom hadde besluttet å reise
tilbake til Sverige etter påsken, da Johnny tok imot en kallelse til å jobbe for Arken.
De ble takket for stor innsats, Johnny som ordførande og Monica som kjøkkensjef.
Som ny ordføande ble Ulf Jacobsson valgt. De øvrige i styrelsen gjennom 2018 har
vært Jan Grejsen (viceordførande), Villy Jepsen (sekretær), Leif Mikko (kasserer),
Kirsten Gulbrandsen og Lasse Jörneman, og som suppleanter Anders Andersson og
John Mester. Disse har gjennom året gjort et godt arbeid på ulike områder.

29.mars – 1.april var det Påskekonferanse. Arnfinn Clementsen og den norske
pastoren Roger Skaug talte, og mange fulgte påskens budskap kveld etter kveld.
1.påskedag kveld var det ”Lovsangsfest – Han er oppstanden!”

Sesongen avsluttet søndag 29. april, og søndag 16. september var det oppstart av
høstsesongen.
Den engelske kirken som leier lokaler i Turistkyrkan hadde møter hele sommeren, og
Next Chrurch som vi også samarbeider med leide vårt lokale noen søndager på
sommeren.
Jimmie Lønnsman hadde et stort ansvar gjennom sommeren for lokale og
pastorsleilighet. Til nyttår flyttet han og familien tilbake til Danmark, og vi takker dem
for deres innsats i kirken på mange områder.

Høstsesongen ble travel med mye program og mye folk. Pastoren fokuserte hele
høsten på de grunnleggende sannheter i troen; ”Jesus døde for meg, jeg døde med
ham. Jesus sto opp for meg, jeg sto opp med Ham. Jesus sitter i himmelen, jeg sitter
med ham. Jesus har seiret, vi seirer med Ham!”

Høsten 2018 var det to kampanjeuker, 10.-14. oktober med Margot Boman Ögren og
og Sture Ögren. Det var ”Åpent hus” med tema: ”Den nye sangen”, Lovsangskveld,
Konsert med sanger av Mahalia Jackson og André Chrouch, Gudstjeneste og ”Sang
og musikkfest” søndag kveld. En flott uke hvor gamle og nye sanger gledet og
inspirerte forsamlingen!

8.-11. November var det ny kampanjeuke med det svenske forkynnerparet, Stefan og
Maria Salmonsson. Tema var: ”Livet vi lengter etter!” Deres åpne, ærlige og
personlige forkynnelse gikk inn i hjertene og var til hjelp for mennesker. Lørdag
formiddag var det Kvinnemøte med Maria Salmonsson.

Gjennom året har mange deltatt i sang og musikk, med Dagens Ord på Dagtreff, og
apell på ”Hele kyrkan sjunger”.
Pastoren har talt i de fleste gudstjenester, og av andre forkynnere i våre
gudstjenester har vært Marian Henriksson Holmström, John Agersten, Johnny Åbom,
Roger Skaug, Ulf Jacobsson og Terje Gulbrandsen. Første søndag i hver måned har
det vært nattverd.

”Åpent Hus” har hatt mange interessante tema: ”Den svenske skolan” (Marian
Henriksson Holmström), ”Guds under i naturen” (Villy Jepsen), Next Church
(Johannes Johnsson), Israel (Arild Amundsen), ”Den nye sangen” (Arnfinn
Clementsen), ”Misjon i Spania” (Borghild og Eddie Bakke), ”Relasjon med Gud”
(Vigdis Håland). Flere torsdager har det også vært ”Åpent hus med sang og
vitnesbyrd; ”Det gjorde Gud”.
Det har også vært arrangert tre bussturer ledet av Villy Jepsen, som har gledet
mange.

Søndag kveld 2. desember ble en stor sang og musikkveld; ”Vi ønsker julen
velkommen”. Våre sangere og musikere ledet an i en kveld med adventssanger og
julesanger.

Solveig Funke-Nilsson og hennes mann, Nils-Gunnar, avsluttet sin tjeneste i
Turistkyrkan desember 2018 etter halvannet år som sanglederpar. Vi takker dem for
stor innsats, og Solveig har ledet sangerne og musikerne med dyktighet og
inspirasjon, og ledet forsamlingen i gamle og nyere sanger, og lovsang.
For meg som pastor har samarbeidet med henne vært en stor glede!

I desember hadde Villy og Anna Lise Jepsen ansvar for Dagtreff, og julaften var det
”Julefest med norsk og svensk julemat”. I spissen for dette stod Birgit Petersson og
Anne Lise Selseng.

Turistkyrkan har mange ressurspersoner som er vilige til å tjene både i det åndelige
og det praktiske. Kirken er et stort teamwork, og det er mange å takke selv om det er
umulig å nevne alle navn i årsrapporten. Likevel vil jeg spesielt nevne Anna Lise
Jepsen og personalet på kjøkkenet som alltid er der med varme og gode vafler på
Dagtreffet og mye mer.

Gjennom 2018 har det også blitt gjort et betydelig renoveringsarbeide i
pastorsleiligheten, med restaurerde og nyoppussede bad, og nye vinduer i flere rom.
Kirken fikk installert ny dør med nytt låsesystem, og lekkasje i taket i kirken ble
reparert. Det har blitt gjort mye godt arbeid på kirkens eiendom gjennom året.
Det ble også innkjøpt nye bord til kirken som var lette og praktiske, og kontoret fikk
nye møbler og ble malt hvitt og fint.

Kirken leies ut til både engelsk, finsk og nederlandsk menighet, og det gir gode
inntekter. Likevel er det viktigste for kirkens økonomi alle faste givere og kollekter og
gaver som kommer inn. Vi takker alle for trofasthet i givertjenesten!

Takk til alle gode medarbeidere på alle plan for god innsats gjennom 2018.
Selv om ditt navn ikke er nevnt i rapporten, er du ikke glemt, men høyt verdsatt.

Jeg tror på en kultur i forsamlingen som preges av et sterkt fokus på Jesus, og av
kjærlighet, oppmuntring og sjenerøsitet. Vi verdsetter hverandre, snakker godt om
hverandre, og inkluderer nye mennesker i vårt fellesskap. Vårt ønske og mål er at
nye mennesker skal få møte den levende Jesus, og at forsamlingen skal vokse og
stadig innta nye områder!

Sammen deler vi visjonen om at ”Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet
og kraft til mennesker på Solkysten.

Liss-Bente og jeg takker styret, alle medarbeidere og hele forsamlingen for
samarbeidet gjennom 2018.

Hilsen

Arnfinn Clementsen, pastor
Fuengirola 15. mars 2019