Årsmøte i Turistkyrkan med takk og valg


Fredag 23. mars var det årsmøte i Turistkyrkan med takk og valg.
Johnny Åbom ble takket etter to år som ordførande (styreleder). Hans kone Monica ble takket for sin tid som
”husmor” i forsamlingen.
Lisbeth Fumero og Arild Amundsen hadde også ønsket avløsning i styret, og nye ble valgt inn.
Ulf Jacobsson er forsamlingens nye ordførande.

Gudstjeneste 25. mars med takk og forbønn.
Under gudstjenesten søndag 25. mars var det forbønn for Johnny og Monica som over påske reiser til Sverige og går inn i ny tjeneste sammen med forsamlingen Arken. Forsamlingsgård og menighetsplanting står på agendaen.

Styrelsen
Den nye styrelsen i Turistkyrkan ble også presentert og bedt for i gudstjenesten.
Ulf Jacobsson, ordførande; Jan Grejsen, vice ordførande; Villy Jepsen, sekretær; Leif Mikko; kassør;  Kirsten Gulbrandsen, styremedlem; Lasse Jørnemann, styremedlem; Arnfinn Clementsen, pastor, og Anders Andersson og John Mester er suppleanter/varamedlem.

Pastor Arnfinn Clementsen ber for Monica og Johnny Åbom og den nyvalgte styrelsen.

Johnny Åbom gir ”ordførerklubben” videre til Ulf Jacobsson mars 2018