Sång och musik


Turistkyrkan har et rikt og mangfoldig sang- og musikkliv.

Spesielt søndags kveldene, ”Hele kyrkan skjunger”, og også andra møter og arrangement er preget av mye sang og musikk;
forsamlingssang, lovsang, koret, solo, duett og grupper – og mange musikere.

Sangleder er Solveig Funke-Nilsson som leder koret og musikklivet, og synger og spiller sammen med sin mann, Nils Gunnar.
Det er øvelser hver torsdag 17:30, og om du er her for kortere eller lengre tid, er du velkommen i koret.
Siste øvelse før sommeren 2018 er torsdag 19. april, og så starter kortet opp igjen med øvelser i slutten av september.

Solveig Funke-Nilsson fortsetter som sangleder under høsten 2018.

Solveig Funke- NIlsson leder koret

Bengt Winroth spiller og synger solo

Solveig, Nils Gunnar og Lasse synger trio

Sang på marketsplassen tirsdager 12:00

”Gubbrøran” i aksjon

Forsamlingen priser Gud