Sång och musik


Turistkyrkan har et rikt og mangfoldig sang- og musikkliv

Spesielt søndags kveldene, ”Hele kyrkan skjunger”, og også andra møter og arrangement er preget av mye sang og musikk;
forsamlingssang, lovsang, koret, solo, duett og grupper, og mange musikere i Husbandet.

Det er øvelser hver torsdag 17:30, og om du er her for kortere eller lengre tid, er du velkommen i koret.
Kor og øvelser starter opp igjen i slutten av september 2019.

 

Solveig Funke-Nilsson

Solveig Funke-Nilsson avsluttet sin tjeneste som sangleder i Turistkyrkan, desember 2018, etter halvannet år i tjeneste sammen med sin mann Nils-Gunnar. Hun gjorde en flott jobb sammen med forsamlingens øvrige sangere og musikere!

 

Solveig Funke- NIlsson leder koret

Bengt Winroth spiller og synger solo

Solveig, Nils Gunnar og Lasse synger trio

Sang på marketsplassen tirsdager 12:00

”Gubbrøran” i aksjon

Forsamlingen priser Gud