Pastorens ord – Jesus bryr seg om deg


uke 39   Jesus bryr seg om deg

Alle religioner stiller store og uoppnåelige krav til menneskene. Man må holde mengder av regler og bud, be og tilbe på spesielle måter og på spesiell plasser, og som regel er alt dette vanskelig eller umulig å overholde. På denne måten holdes folk nede i frykt og fordømmelse. Til og med kristendommen har mange ganger blitt misbrukt på denne måten.
Religion bryr seg ikke om mennesker, men bare om hva mennesker gjør.

Jesus bryr seg om mennesker. Når Jesus helbredet de syke var fariseerne mest opptatt av at han ikke skulle ha gjort det på sabbaten. De gledet seg ikke over at et menneske ble helbredet, men irriterte seg i stedet over måten Jesus gjorde det på.
Jesus refset slike holdninger, og han stilte seg alltid på synderens side.

Vissheten om at jeg er elsket av Gud, betyr mer for meg enn noe annet. Guds kjærlighet er ubetinget og livsforvandlende.
Guds hjerte er alltid hos den som trenger hjelp!
Uansett hvilken situasjon du er i, skal du vite at Jesus bryr seg om deg!

”De som er friske trenger ikke lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.”

”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”
Mark 2:17

Hilsen

Arnfinn Clementsen


———
uke 37   Rett gudsbilde

Jeg husker godt fra mine barne- og ungdomsår at jeg ofte følte at Gud var etter meg for å ta meg. Det var som vi sang i barnesangen: ”Vær forsiktig lille øye hva du ser. For vår fader over der, han ser ned på jorden her.” Gud ble en slags politi i stedet for en god far som bare ville meg det beste.

Religion gir feil gudsbilde, men Jesus har vist oss hvem Gud er. Jesus avslørte både synd og religiøst hykleri, men hans hjerte var alltid hos mennesket og hos synderen. Han viste oss at Gud er en god og kjærlig Gud. Han er også hellig og rettferdig. Han hater synden, men elsker synderen ubetinget! Jesu Kristi kors er det største bevis på dette.

Mange kristne strever med sitt gudsbilde. De opplever at Gud aldri er fornøyd med dem. Jeg har hørt mennesker si som dette: ”Av og til er Gud fornøyd med meg, andre ganger er han sint på meg. Noen ganger er han med meg, andre ganger er han imot meg.”                                   

Det er godt å vite at Gud er for oss. Uansett våre synder, feil og mangler, er Han på vår side. Gud ser oss gjennom Kristus som om vi aldri hadde syndet. Det kalles Guds rettferdighet!

”Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Fars favn, Han har vist oss hvem Han er”
– Joh 1:18
”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd”
– Joh 1:18

Hilsen

Arnfinn Clementsen

———–

uke 35    Religion eller Jesus

På vei hjem fra Israel overnattet jeg på et hotell i London. Der kom jeg i samtale med en forretningsmann fra India. Han var hindu og meget religiøs, som indere flest.
Han var opptatt av religion, og han fortalte at han likte å besøke kirker, templer og moskeer for å se på arkitekturen og de religiøse symbolene.

Når jeg fortalte at jeg var pastor ble hans interesse og nysgjerrighet fanget. Han ble forundret når jeg fortalte ham at jeg egentlig ikke var opptatt av religion.
Jeg måtte selvsagt forklare hva jeg mente. 
Jeg fortalte ham ganske enkelt at ingen religion kan løse syndens problem.
Det er ikke frelse verken i kirker, templer, krusifikser, religiøse ritualer eller gode gjerninger. Ikke engang kristendommen som religion kan frelse!

Uansett religion er vi alle syndere som trenger frelse, og det er frelse bare gjennom Jesus, Guds sønn.

Når Gud skulle frelse verden sendte han ikke en religion, men en person, sin egen sønn! Det er dette som er evangeliet!

”For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”
– Joh 3:16

Hilsen

Arnfinn Clementsen

————-

uke 32    Liv fra ditt indre

Den som tro på Jesus som sin frelser har fått del i guddommelig liv. Vi er ”født på nytt”, sier Bibelen.
Jesus sier at levende vann skal strømme ut fra vårt indre. Det er dette levende vannet som verden rundt oss behøver!

Verden ser ikke Jesus, men den ser deg og meg. Gjennom våre liv får menneskene rundt oss en mulighet til å møte Jesu Kristus og Hans liv. Vi er vanlige mennesker som alle andre, men forskjellen ligger i den ånd Guds har gitt oss. Det nye livet i vårt hjerte har Guds karakter og vesen, og derfor vil Åndens frukter vokse fram hos de som lever i daglig samfunn med Jesus. Guds ånd vil virke gjennom oss!

Vi går inn i en ny høstsesong i Turistkyrkan. Behovet for åndelig vekkelse og forandring er stort i våre hjemland – og i Spania, og mange enkeltpersoner og familier behøver en forandring. Svaret er Jesus Kristus, og det er vår oppgave å formidle hans liv  til vårt folk. Gjennom deg og meg – og forsamlingen – vil Guds kraft og kjærlighet strømme ut til mennesker omkring oss. Gud vil lede oss til mennesker og han vil lede mennesker til oss, som behøver Hans liv og helbredende kraft.

”Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann”
”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”
Johannes 7:38

Hilsen

Arnfinn Clementsen

—————-

Arkiv
Pastorens ord 2018 v16-v30