Turistkyrkan søker ny sangleder


Skandinaviska Turistkyrkan søker ny sangleder
sept 2019 – mai 2020

Turistkyrkan er en skandinavisk, evangelisk og ekumenisk kirke, med åndelig og sosial virksomhet,
og sitt lokale plassert sentralt på paceon (ved stranden).
Turistkyrkan har sin største aktivitet i tre måneder vinter/ vår, og tre måneder høst.
For disse perioder engasjerer kirken sangleder.

Turistkyrkan søker ny sangleder fra september 2019, med mulighet for oppstart
en måned våren 2019.

De fleste medlemmer og besøkende er pensjonister som bor på solkysten i
vårsesongen og/eller høstsesongen.
Turister som er på kortere ferier/semester besøker også kyrkan,
I Fuengirola er det også fastboende skandinaver som har barn på norsk,
svensk, eller dansk skole.

Sanglederen har ansvar for sang og musikk i kirkens virksomhet.
Sangledertjensten arbeider tett med pastoren som sin nærmeste leder.

Oppgaven som sangleder:
Organisere sang og musikk i forsamlingens ulike møter og arrangement
Fordele oppgaver mellom kyrkans sangere og musikere,
og bruke de ressurser som til enhver tid er tilgjengelig
Lede koret/ herunder øvinger med koret og husbandet
Utvikle sang- og musikklivet i forsamlingen med bredde og variasjon.

Praktisk:
Sangleder med event. ektefelle har dekt sine reisekostnader t/retur Skandinavia
for begge perioder i året.
Turistkyrkan holder leilighet, nær kyrkan og stranden, for sangleder/ sanglederparet.

Ta kontakt:
Interesserte er velkommen til å ta kontakt med forsamlingens pastor:
pastor@turistkyrkan.info

Fortell litt om deg selv, hva du har av erfaring og tidligere oppgaver med
sang og musikk, og henvis til hjemmeforsamling og referanseperson.

Mer info om Turistkyrkan finner du her på websiden.

—————–

 

Sammen i takknemlighet – Tillsammans i tacksamhet

Torsdag 29. nov var det Åpent Hus i Turistkyrkan med tema: Sammen i takknemlighet!

Kirsten Gulbrandsen åpnet kvelden med å tale om betydningen av takknemlighet, og hun alle de ulike tjenester og funksjonen i forsamlingen,
både åndelig og praktisk. Alt er like viktig!

Pastor Arnfinn Clementsen takket Solveig og Nils Gunnar Nilsson for tre sesonger som sanglederpar i forsamlingen.
Solveig har ledet sangen og musikken med dyktighet og inspirasjon, og flere hadde gode ord til henne om hennes tjeneste.
Samarbeidet med Solveig har vært en stor glede, sa pastoren.

Forsamlingens ordførande, Ulf Jacobsson,  takket også Jimmie Lønsmann og Sabina Hamann for deres tjeneste i forsamlingen.
De flytter tilbake til Danmark, og de har gjort en stor innsats under tiden i Turistkyrkan.

Mest av alt takker vi Gud for hans godhet og trofasthet!

————

Kampanjen i Turistkyrkan 8.-11. Nov. – ”LIVET VI LENGTER ETTER»
med Stefan og Marie  Salmonsson ble en herlig uke med mye folk og aktuell forkynnelse og undervisning.
Stefan og Marie delte personlig fra sine liv, og mange fikk oppleve Guds kjærlighet og nåde i sine ulike livssituasjoner.

Vi takker Gud og våre venner, Marie og Stefan, for disse dager!

 

———————-

Kampanjeuken 11.-14. oktober, ”Han er min sang og min glede”,
samlet mye folk og ble dager fylt av stor glede i sangen.

Hver kveld hadde sitt spesielle program, og sangen og musikken ble presentert i et stort mangfold.
Sangen gjennom tidene, lovsangskveld, gospelkonsert, gudstjeneste, og sang-og musikkfest!
Spesielt på konserten, lørdag kveld, var det mange nye besøkende i kirken.
Hver kveld var lokalen fullsatt.

Margot Boman Øgren og Sture Øgren sang og spilte og ledet i sang sammen med
forsamlingens sangleder, Solveig Funke-Nilsson, og kirkens sangere og musikere

    


Vi kjenner takknemlighet, forventning og glede

Det har vært en god start på høstsesongen i Turistkyrkan. Bra med folk fra alle de skandinaviske land,
og forventning og glede.
Kampanjeuken (11.-14.okt) med Margot og Sture og alle våre sangere og musikere ble en fest!

Vi fokuserer på Jesus, og hvor enn folk er på troens vei vil vi møte dem med oppmuntring og tro på morgendagen.
I Turistkyrkan er alle varmt velkommen!

Vi ønsker at Turistkyrkan skal være en oase av kjærlighet og kraft på solkysten!

Vi gleder oss til å møte deg – og vi ønsker alltid nye mennesker spesielt velkommen!

Hilsen

Arnfinn og Liss-Bente Clementsen
pastorpar

 


Arkiv
Händelser 2018