Glede og forventning i Turistkyrkan


Vi er blitt mottatt i Turistkyrkan med stor glede og varme, og vi merken en forventning til hva Gud skal gjøre i og gjennom forsamlingen på veien videre.
Velkomstfesten 8. februar var en stor opplevelse! Takk til dere alle!
Min hovedoppgave som pastor er å forkynne og undervise Guds Ord, og det har vært en glede å merke takknemligheten og åpenheten for forkynnelsen.
Med tanke på tjenesten i Fuengirola har vi igjen og igjen tenkt på ordet ”oppmuntring”.
Vi ønsker å være til oppmuntring for mennesker som vi møter i og utenfor kirken,
i de forskjellige situasjoner som mennesker befinner seg i. Kirken skal være en plass hvor evangeliet forkynnes og mennesker løftes opp i tro og håp.
Vi tenker at Turistkyrkan skal være en oase av Guds kjærlighet og kraft til mennesker!
Velkommen til møter og samlinger

Hilsen

Arnfinn Clementsen, pastor